начало    ||    галерия    ||    прием    ||    контакти    ||    новини
Биография на Руска Георгиева Пеева
публикувано на: 2011-03-19 11:03:39
Руска Георгиева Пеева е родена на 19.02.1933 година в с. Рогозче, Кърджалийски окръг в работническо семейство.
Има двама братя и една сестра.
Майка й -Мария Стоянова е дългогодишна тютюноработничка,а баща й Георги Стоянов е бил служител.
През 1952 г. Руска Пеева завършва Селскостопанския техникум по тютюна в гр.Пещера,след което непосредствено
започва работа в Опитна станция по тютюна в гр.Джебел като агрометеоролог.
Висше образование завършва във ВСИ -гр.Пловдив, специалност "Полевъдство".
От 1960г.работи катопреподавателка по тютюнопроизводство и ръководител на практиката по същата специалност в Селскостопанския техникум в гр.Джебел. След успешно издържан конкурсен изпит,от 16.01.1964 год. е назначена за научен сътрудник по селекция на тютюн "Джебел басма".
През 1983г. Руска Пеева представя хабилитационен труд за участие в обявения конкурс за старши научен сътрудник ІІ степен по селекция на тютюн-тип басма.На 12.11.1984год.
Висшата атестационна комисия й присъжда научното звание Старши научен сътрудник ІІ степен.
Трудолюбива, упорита и съзнателна, Руска Пеева постига значителни успехи
в научноизследователската си работа. Автор и съавтор е на високодобивните тютюневи сортове "Джебел К-237,
"Джебел К-422,"Нецъфтяща секира-228"
"Джебел-81","Джебел-576",Джебел-169.
За големия икономически ефект от научните й разработки е наградена с: Народен орден на труда-златен, Златна значка ДКНТП, Грамота за звание "Най-добър авторски колектив-
1982г.",Грамота и значка за постигна-
ти високи успехи в изобратателската и рационализаторска дейност -1982г.
Има публикувани много научни трудове,
научно-популярни статии и доклади. Присъдени й са 4 авторски свидетелства за изобретения и рационализации в областта на селекция тютюна.
Ст.н.с. Руска Пеева почина на 13.06.1995 г.


© copyright 2010 - ПГ "Руска Пеева" - Джебел >> administration